Salad Thịt Hun Khói Trứng Luộc

Salad Thịt Hun Khói Trứng Luộc

145,000₫

Mô tả

Ham And Egg Salad