Rang muối Hong Kong

Rang muối Hong Kong

Hết hàng
580,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

Hết hàng
 Hấp tàu xì / xì dầu  Hấp tàu xì / xì dầu
580,000₫
Hết hàng
 Cá trình: Lẩu XO/Thuyền chài  Cá trình: Lẩu XO/Thuyền chài
580,000₫
Hết hàng
 Cá trình xào Laogama / xào măng cay  Cá trình xào Laogama / xào măng cay
580,000₫
Hết hàng
 Cá trình om chuối đậu  Cá trình om chuối đậu
580,000₫
Hết hàng
 Cá trình nướng muối ớt  Cá trình nướng muối ớt
580,000₫