Eggs Benedict

12,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sản phẩm liên quan

 Eggs Any Style  Eggs Any Style
40,000₫
 Eggs Benedict  Eggs Benedict
18,000₫

Eggs Benedict

18,000₫

 Eggs Norwegian  Eggs Norwegian
18,000₫
 Eggs Norwegian  Eggs Norwegian
24,000₫
 Scrambled Eggs in Puff Pastry  Scrambled Eggs in Puff Pastry
70,000₫
 Eggs Benedict