Danh mục sản phẩm

Gallery's Monvie

8 Sản phẩm

Chim Câu

2 Sản phẩm

Vịt Quay

2 Sản phẩm

Sườn / Heo

5 Sản phẩm

Tráng Miệng

5 Sản phẩm

Khai Vị/ Snacks

6 Sản phẩm

HẦM- CANH

4 Sản phẩm

Ba Ba

5 Sản phẩm

Cá Lăng Sông Đà

5 Sản phẩm

CÀ PHÊ

6 Sản phẩm

Trà

7 Sản phẩm

Các món ăn cơm

6 Sản phẩm

Set menu

16 Sản phẩm

TAKE AWAY MENU

14 Sản phẩm

Cá chình/ Eel Fish

8 Sản phẩm

MÓN NỔI BẬT

10 Sản phẩm

Fastfood

13 Sản phẩm

Gà/ Chicken

4 Sản phẩm

Bò/ Beef

5 Sản phẩm