Danh mục sản phẩm

CÀ PHÊ

6 Sản phẩm

Trà

7 Sản phẩm

Tôm hùm ALASKA

7 Sản phẩm

Các món ăn cơm

6 Sản phẩm

Set menu

18 Sản phẩm

TAKE AWAY MENU

14 Sản phẩm

Cá chình/ Eel Fish

4 Sản phẩm

Tu hài / Geoduck

3 Sản phẩm

Ốc Hương/ Snails

3 Sản phẩm

Ngao hai vòi - Clams

5 Sản phẩm

Sò/ Cockles

3 Sản phẩm

MÓN NỔI BẬT

10 Sản phẩm

Fastfood

13 Sản phẩm

Gà/ Chicken

3 Sản phẩm

Bò/ Beef

5 Sản phẩm

Cơm – Mỳ Xào

6 Sản phẩm

Cá song/ Grouper Fish

6 Sản phẩm

Cá tầm/ Sturgeon

5 Sản phẩm